سعید جدی

مدارس : آفرینش، اخلاص ،پیروان امام علی (ع) ،ارغوان ،راضیه ،جواد الائمه، سارا ،حکمت ،کمال ،نورالهدی ،حنان قیاس ،هدف ،زهره ، تربیت، فارابی، سرای دانش ،اندیشمندان ،موحد دانش، کسری، پژوهندگان،
دانش، شهید مطهری، شهید بهشتی، سرای دانش، کیمیا، دنیای علوم ،دکتر ترابی

موسسات : مدرسان تهران،  علوی،  قلم چیف  نیاکان،  خات م ،ا ندیشه سازان،  خوارزمی،  علوم،  پگاه،  هدف،  رجحان، گاج،  فرزانگان ، برجستگان علم، گزینه دو،  آیندگان،  تضمین دانش ، نگارستان،  بوعلی،  فارابی. 

مدرس  پروازی : اهواز،  اصفهان،  تبری ز ، شیراز،  آبادان،  همدان،  ماهشهر،  زاهدان،  شادگان،  کیش،  رشت،  بندرعباس،  خرمشهر،  اردبیل،  سراوان،  شاهرو د، قزوین،  سمنان 

 تالیفات :  

 • الفبای شیمی اتیل بوتانوات
 • الفبای شیمی گاز خنده
 • الفبای شیمی آسکوربیک اسید
 • الفبای شیمی کیهان زادگاه الفبای هستی
 • الفبای شیمی فرمول های شیمی
 • الفبای شیمی ردپای گازها
 • الفبای شیمی آب آهنگ زندگی
 • الفبای شیمی شیمی آلی
 • الفبای شیمی در پی غذای سالم
 • الفبای شیمی آسایش و رفاه در سایه شیمی
 • بانک تست نوبل
 • پیک سد راه اندیشه
 • شبیه ساز کنکور انتشارات همگامان
 • شبیه ساز کنکور انتشارات سبقت
 • دستور آزمایشگاه شیمی عمومی
 • شیمی عمومی پ یام نور  

شماره تماس :  ۰۹۱۲۱۹۵۹۹۸۱

مطالب دیگر دبیران شیمی

رضا استاد رحیم

رضا استاد رحیم

 • دبیران شیمی
اطلاعات بیشتر
فرید صبری

فرید صبری

 • دبیران شیمی
اطلاعات بیشتر
مهدی جبرئیلی

مهدی جبرئیلی

 • دبیران شیمی
اطلاعات بیشتر
علی طاهر حکاک

علی طاهر حکاک

 • دبیران شیمی
اطلاعات بیشتر
محمد طهرانی

محمد طهرانی

 • دبیران شیمی
اطلاعات بیشتر
سیف الله فرامرزی

سیف الله فرامرزی

 • دبیران شیمی
اطلاعات بیشتر
محمدعلی زیرک

محمدعلی زیرک

 • دبیران شیمی
اطلاعات بیشتر
محمدرضا طهرانچی

محمدرضا طهرانچی

 • دبیران شیمی
اطلاعات بیشتر
محمد مرادی

محمد مرادی

 • دبیران شیمی
اطلاعات بیشتر
امیر حسین کوچیان فرد

امیر حسین کوچیان فرد

 • دبیران شیمی
اطلاعات بیشتر
مهیار خوش سیما

مهیار خوش سیما

 • دبیران شیمی
اطلاعات بیشتر
سعید فرهانی

سعید فرهانی

 • دبیران شیمی
اطلاعات بیشتر