سعید فرهانی

مدارس :  نمونه جاویدان، احمدی روشن، ماندگار البرز، شاهد فروغ شهادت، غیردولتی فرزانگان تهران، هیئت امنایی ملاصدرا و...

موسسات :  قلمچی ، گزینه ۲

تالیفات : کتاب شیمی جامع نموداری در انتشارات کانون فرهنگی آموزش

مدرس پروازی:  به شهرهای اهواز، کرمان و زنجان

 طراح، تحلیلگر و ویراستار آزمون :  قلمچی، گاج، ماز، مونتا و

شماره تماس : 09124891318

مطالب دیگر دبیران شیمی

محمدرضا طهرانچی

محمدرضا طهرانچی

 • دبیران شیمی
اطلاعات بیشتر
محمد مرادی

محمد مرادی

 • دبیران شیمی
اطلاعات بیشتر
امیر حسین کوچیان فرد

امیر حسین کوچیان فرد

 • دبیران شیمی
اطلاعات بیشتر
مهیار خوش سیما

مهیار خوش سیما

 • دبیران شیمی
اطلاعات بیشتر
سعید جدی

سعید جدی

 • دبیران شیمی
اطلاعات بیشتر
محمدرضا نصیری

محمدرضا نصیری

 • دبیران شیمی
اطلاعات بیشتر
مسعود حیدریان

مسعود حیدریان

 • دبیران شیمی
اطلاعات بیشتر
مسیحا طلوعی

مسیحا طلوعی

 • دبیران شیمی
اطلاعات بیشتر
محمد اصفهانیان

محمد اصفهانیان

 • دبیران شیمی
اطلاعات بیشتر
محسن هادی

محسن هادی

 • دبیران شیمی
اطلاعات بیشتر
سید محمد کاظم موسوی

سید محمد کاظم موسوی

 • دبیران شیمی
اطلاعات بیشتر
علیرضا واحدیان

علیرضا واحدیان

 • دبیران شیمی
اطلاعات بیشتر