محمد اصفهانیان

مدارس : علامه حلی 1 و 2، فرزانگان 1و 4 ، شهید اژه ای ،شهید بهشتی و …
مدرس پروازی  : در شهر های مختلف تهران، اصفهان، مشهد، شیراز، قم، کرج، سنندج، تبریز، تنکابن و...
 موسسات :  رزمندگان اسلام ، آموزشگاه های تبریز و مشهد وباشگاه طلایى ها، درسیار، گزینه جوان و نمایشگاه بین المللى کتاب استان اصفهان ،  کنکور پرستو

  
مدرس  رتبه های برتر کنکور و مدال آوران المپیاد های کشورى

شماره تماس :۰۹۱۲۱۰ ۹۷۰۳۱

مطالب دیگر دبیران شیمی

رضا استاد رحیم

رضا استاد رحیم

 • دبیران شیمی
اطلاعات بیشتر
فرید صبری

فرید صبری

 • دبیران شیمی
اطلاعات بیشتر
مهدی جبرئیلی

مهدی جبرئیلی

 • دبیران شیمی
اطلاعات بیشتر
علی طاهر حکاک

علی طاهر حکاک

 • دبیران شیمی
اطلاعات بیشتر
محمد طهرانی

محمد طهرانی

 • دبیران شیمی
اطلاعات بیشتر
سیف الله فرامرزی

سیف الله فرامرزی

 • دبیران شیمی
اطلاعات بیشتر
محمدعلی زیرک

محمدعلی زیرک

 • دبیران شیمی
اطلاعات بیشتر
محمدرضا طهرانچی

محمدرضا طهرانچی

 • دبیران شیمی
اطلاعات بیشتر
محمد مرادی

محمد مرادی

 • دبیران شیمی
اطلاعات بیشتر
امیر حسین کوچیان فرد

امیر حسین کوچیان فرد

 • دبیران شیمی
اطلاعات بیشتر
مهیار خوش سیما

مهیار خوش سیما

 • دبیران شیمی
اطلاعات بیشتر
سعید فرهانی

سعید فرهانی

 • دبیران شیمی
اطلاعات بیشتر