مسعود حیدریان

مدارس : ماندگار البرز، علوی، رشد نو، پارسایان، حنانه(کرج)،نرجس، فیض کاشانی، خدیجه، باب السلام و ...

آموزشگاه : گاج ، مهرنامی، قلم چی ارومیه

تحلیل گر آزمون های:  گاج و صفحه تلگرامی گزینه درست و قلم چی ،سایت پاسخ

مولف : بغچه شیمی۷۰ ویژه داوطلبان کنکور،کاتالیزور شیمی پایه،شیمی ۱و۲ متوسطه دوم

شماره تماس: 09123367620

مطالب دیگر دبیران شیمی

رضا استاد رحیم

رضا استاد رحیم

 • دبیران شیمی
اطلاعات بیشتر
فرید صبری

فرید صبری

 • دبیران شیمی
اطلاعات بیشتر
مهدی جبرئیلی

مهدی جبرئیلی

 • دبیران شیمی
اطلاعات بیشتر
علی طاهر حکاک

علی طاهر حکاک

 • دبیران شیمی
اطلاعات بیشتر
محمد طهرانی

محمد طهرانی

 • دبیران شیمی
اطلاعات بیشتر
سیف الله فرامرزی

سیف الله فرامرزی

 • دبیران شیمی
اطلاعات بیشتر
محمدعلی زیرک

محمدعلی زیرک

 • دبیران شیمی
اطلاعات بیشتر
محمدرضا طهرانچی

محمدرضا طهرانچی

 • دبیران شیمی
اطلاعات بیشتر
محمد مرادی

محمد مرادی

 • دبیران شیمی
اطلاعات بیشتر
امیر حسین کوچیان فرد

امیر حسین کوچیان فرد

 • دبیران شیمی
اطلاعات بیشتر
مهیار خوش سیما

مهیار خوش سیما

 • دبیران شیمی
اطلاعات بیشتر
سعید فرهانی

سعید فرهانی

 • دبیران شیمی
اطلاعات بیشتر