مسعود روستایی

درس :شیمی

موسسات:
آموزشگاه علوی کرمان،آموزشگاه مبتکران جیرفت،آموزشگاه گنجینه دانش(قلم چی)گرمسار،آموزشگاه قلم چی کرمانشاه(سرپل ذهاب)،آموزشگاه هامون تهران،آموزشگاه آیندگان تهران،آموزشگاه رزمندگان گرگان و زاهدان

مدارس:باقرالعلوم-دکتر معین-فراست- آفرینش ، قلم مهر و ...

مولف : شیمی پیش دانشگاهی ( مجموعه کتاب های دبیران پر مخاطب ) ، کتاب شیمی به قلم من

طراح سوال آزمون های قلم چی

مدرس DVD  های شیمی پیش دانشگاهی خوارزمی

تلفن : 09128033016

مطالب دیگر دبیران شیمی

مسیحا طلوعی

مسیحا طلوعی

 • دبیران شیمی
اطلاعات بیشتر
محمد اصفهانیان

محمد اصفهانیان

 • دبیران شیمی
اطلاعات بیشتر
محسن هادی

محسن هادی

 • دبیران شیمی
اطلاعات بیشتر
سید محمد کاظم موسوی

سید محمد کاظم موسوی

 • دبیران شیمی
اطلاعات بیشتر
علیرضا واحدیان

علیرضا واحدیان

 • دبیران شیمی
اطلاعات بیشتر
خشایار حسینی

خشایار حسینی

 • دبیران شیمی
اطلاعات بیشتر
علی درگاهی

علی درگاهی

 • دبیران شیمی
اطلاعات بیشتر
سید مازیار موسوی

سید مازیار موسوی

 • دبیران شیمی
اطلاعات بیشتر
علی نوری زاده

علی نوری زاده

 • دبیران شیمی
اطلاعات بیشتر
اصغر کوهی

اصغر کوهی

 • دبیران شیمی
اطلاعات بیشتر
مرتضی قدیانی

مرتضی قدیانی

 • دبیران شیمی
اطلاعات بیشتر
حیدر علی علوی نیک

حیدر علی علوی نیک

 • دبیران شیمی
اطلاعات بیشتر