مسعود روستایی

درس :شیمی

موسسات:
آموزشگاه علوی کرمان،آموزشگاه مبتکران جیرفت،آموزشگاه گنجینه دانش(قلم چی)گرمسار،آموزشگاه قلم چی کرمانشاه(سرپل ذهاب)،آموزشگاه هامون تهران،آموزشگاه آیندگان تهران،آموزشگاه رزمندگان گرگان و زاهدان

مدارس:باقرالعلوم-دکتر معین-فراست- آفرینش ، قلم مهر و ...

مولف : شیمی پیش دانشگاهی ( مجموعه کتاب های دبیران پر مخاطب ) ، کتاب شیمی به قلم من

طراح سوال آزمون های قلم چی

مدرس DVD  های شیمی پیش دانشگاهی خوارزمی

تلفن : 09128033016

مطالب دیگر دبیران شیمی

محمدرضا طهرانچی

محمدرضا طهرانچی

 • دبیران شیمی
اطلاعات بیشتر
محمد مرادی

محمد مرادی

 • دبیران شیمی
اطلاعات بیشتر
امیر حسین کوچیان فرد

امیر حسین کوچیان فرد

 • دبیران شیمی
اطلاعات بیشتر
مهیار خوش سیما

مهیار خوش سیما

 • دبیران شیمی
اطلاعات بیشتر
سعید فرهانی

سعید فرهانی

 • دبیران شیمی
اطلاعات بیشتر
سعید جدی

سعید جدی

 • دبیران شیمی
اطلاعات بیشتر
محمدرضا نصیری

محمدرضا نصیری

 • دبیران شیمی
اطلاعات بیشتر
مسعود حیدریان

مسعود حیدریان

 • دبیران شیمی
اطلاعات بیشتر
مسیحا طلوعی

مسیحا طلوعی

 • دبیران شیمی
اطلاعات بیشتر
محمد اصفهانیان

محمد اصفهانیان

 • دبیران شیمی
اطلاعات بیشتر
محسن هادی

محسن هادی

 • دبیران شیمی
اطلاعات بیشتر
سید محمد کاظم موسوی

سید محمد کاظم موسوی

 • دبیران شیمی
اطلاعات بیشتر