پیام گل محمدی

دروس :شیمی،ترمودینامیک

دانشگاه : علوم تحقیقات تهران

موسسات: مهرپویان،مبین،فرهنگ تفاهم،شایگان، راهیان کمال ، حکمت علوی، عمار(مزیدی) ، قلم(فتح)،جهاد دانشگاهی،بعثت

مدارس: سلام ،علامه طباطبایی،خاتم و....
تالیف: کتاب پرسشهای چهار گزینه ای دانشگاه پیام نور

تلفن: ۰۹۱۲۳۴۳۷۸۳۹

مطالب دیگر دبیران شیمی

علیرضا واحدیان

علیرضا واحدیان

 • دبیران شیمی
اطلاعات بیشتر
خشایار حسینی

خشایار حسینی

 • دبیران شیمی
اطلاعات بیشتر
علی درگاهی

علی درگاهی

 • دبیران شیمی
اطلاعات بیشتر
سید مازیار موسوی

سید مازیار موسوی

 • دبیران شیمی
اطلاعات بیشتر
شهره رمضانپور شلمانی

شهره رمضانپور شلمانی

 • دبیران شیمی
اطلاعات بیشتر
مسعود روستایی

مسعود روستایی

 • دبیران شیمی
اطلاعات بیشتر
علی نوری زاده

علی نوری زاده

 • دبیران شیمی
اطلاعات بیشتر
اصغر کوهی

اصغر کوهی

 • دبیران شیمی
اطلاعات بیشتر
مرتضی قدیانی

مرتضی قدیانی

 • دبیران شیمی
اطلاعات بیشتر
حیدر علی علوی نیک

حیدر علی علوی نیک

 • دبیران شیمی
اطلاعات بیشتر
مهدی ناظری

مهدی ناظری

 • دبیران شیمی
اطلاعات بیشتر
مسعودمنشی زاده

مسعودمنشی زاده

 • دبیران شیمی
اطلاعات بیشتر