پیام گل محمدی

دروس :شیمی،ترمودینامیک

دانشگاه : علوم تحقیقات تهران

موسسات: مهرپویان،مبین،فرهنگ تفاهم،شایگان، راهیان کمال ، حکمت علوی، عمار(مزیدی) ، قلم(فتح)،جهاد دانشگاهی،بعثت

مدارس: سلام ،علامه طباطبایی،خاتم و....
تالیف: کتاب پرسشهای چهار گزینه ای دانشگاه پیام نور

تلفن: ۰۹۱۲۳۴۳۷۸۳۹

مطالب دیگر دبیران شیمی

شهره رمضانپور شلمانی

شهره رمضانپور شلمانی

  • دبیران شیمی
اطلاعات بیشتر
مسعود روستایی

مسعود روستایی

  • دبیران شیمی
اطلاعات بیشتر
علی نوری زاده

علی نوری زاده

  • دبیران شیمی
اطلاعات بیشتر
اصغر کوهی

اصغر کوهی

  • دبیران شیمی
اطلاعات بیشتر
مرتضی قدیانی

مرتضی قدیانی

  • دبیران شیمی
اطلاعات بیشتر
حیدر علی علوی نیک

حیدر علی علوی نیک

  • دبیران شیمی
اطلاعات بیشتر
مهدی ناظری

مهدی ناظری

  • دبیران شیمی
اطلاعات بیشتر
منصور منشی زاده

منصور منشی زاده

  • دبیران شیمی
اطلاعات بیشتر