علیرضا جعفری

درس : عربی

مدارس: سلام ،دانا، فیض ،آذین علم،شوق پرواز،نصیر

موسسات: بنراد،انتخاب،

تالیفات : کتاب کار و گام به گام عربی ژرف اندیشان

شماره تماس: ۰۹۱۹۷۳۸۷۵۷۷

مطالب دیگر دبیران عربی

مهدی مهدی عباسی

مهدی مهدی عباسی

  • دبیران عربی
اطلاعات بیشتر
محمدرضا باقرنژاد

محمدرضا باقرنژاد

  • دبیران عربی
اطلاعات بیشتر
شاهپور رستی خواه

شاهپور رستی خواه

  • دبیران عربی
اطلاعات بیشتر
ذوقی

ذوقی

  • دبیران عربی
اطلاعات بیشتر
تاجیک

تاجیک

  • دبیران عربی
اطلاعات بیشتر
پیمان کشاورز صدر

پیمان کشاورز صدر

  • دبیران عربی
اطلاعات بیشتر
حسن هشترودی

حسن هشترودی

  • دبیران عربی
اطلاعات بیشتر
علی صدرا

علی صدرا

  • دبیران عربی
اطلاعات بیشتر
رضا فراهانی -بورغانی

رضا فراهانی -بورغانی

  • دبیران عربی
اطلاعات بیشتر
مطالب مرتبط دبیران عربی
مهدی مهدی عباسی محمدرضا باقرنژاد شاهپور رستی خواه سید رضا پریسته همایش عربی کنکور با پیمان کشاورز صدر پیمان کشاورز صدر مرتضی محسنی کبیر علیرضا اعتماد