افشین عباسی

مدارس: ملت،سلام، توسعه،سماء، دانش،فارابی،خیام،آرمان

موسسات : علوم، علوی،جاوید فرهنگ

تالیفات: فیزیک 3 انتشارات علوی- فیزیک 3 انتشارات بیست- فیزیک1 انتشارات بیست- فیزیک 2 انتشارات بیست-فیزیک 1 نظام قدیم انتشارات همت جاویدان- فیزیک 3 انتشارات همت جاویدان

مدرس فیلم های کمک آموزشی: اکسیر دانش

طراح و تحلیل گر آزمون های آزمایشی:  گاج

شماره تماس:  09123404695

 

مطالب دیگر دبیران فیزیک

امیر مسعودی

امیر مسعودی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
رشاد براتی

رشاد براتی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
امیر قضاتی

امیر قضاتی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
مسعود نعمت خواه

مسعود نعمت خواه

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
علی هاشمی

علی هاشمی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
میلاد گندمی

میلاد گندمی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
محمدرضا علیپور

محمدرضا علیپور

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
سجاد لطفی

سجاد لطفی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
مهرداد ژاله

مهرداد ژاله

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
رفیع رفیعی

رفیع رفیعی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
مصطفی خدارحمی

مصطفی خدارحمی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
کوروش امامی

کوروش امامی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر