امیرحسین قهرمانی

دروس : فیزیک پایه- فیزیک پیش دانشگاهی

مدارس:نخبگان، علامه طباطبایی،الزهرا،هدی،دانش و ...مدرس پروازی شهرهای اراک،شاهرود و ...

موسسات: موسسه آموزش عالی آزادمبین-اندیشه ها،اسطوره،عضو تیم آزمون قلم چی

شماره تماس:09122276454

 

مطالب دیگر دبیران فیزیک

شهرام فرهاد

شهرام فرهاد

  • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
رضا عابدی منش

رضا عابدی منش

  • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
سینا شکری

سینا شکری

  • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
مسعود منشی زاده

مسعود منشی زاده

  • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
سعید نمازی قمصری

سعید نمازی قمصری

  • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
محمد گنجی

محمد گنجی

  • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر