منصور منشی زاده

درس: فیزیک

مدارس: علامه؛ طلیعه شاهد؛ فجر خاتم؛ احسان؛ ملت؛ صیانت؛ زهره بنیانیان؛ آبسال؛ صدیقه رودباری؛ استاد شهریار؛ نرجس نوین؛فرزانگان خوارزمی
موسسات: دهخدا؛ مزیدی؛ آوا؛ارامنه تهران؛نگارستان
تالیفات: کتاب جامع فیزیک(شبقره).کتاب بانک تست آزمون های جامع فیزیک

شماره تماس:۰۹۱۲۱۰۶۰۸۵۹

مطالب دیگر دبیران فیزیک

امیر مسعودی

امیر مسعودی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
رشاد براتی

رشاد براتی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
امیر قضاتی

امیر قضاتی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
مسعود نعمت خواه

مسعود نعمت خواه

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
علی هاشمی

علی هاشمی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
میلاد گندمی

میلاد گندمی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
افشین عباسی

افشین عباسی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
محمدرضا علیپور

محمدرضا علیپور

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
سجاد لطفی

سجاد لطفی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
مهرداد ژاله

مهرداد ژاله

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
رفیع رفیعی

رفیع رفیعی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
مصطفی خدارحمی

مصطفی خدارحمی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر