منصور منشی زاده

درس: فیزیک

مدارس: علامه؛ طلیعه شاهد؛ فجر خاتم؛ احسان؛ ملت؛ صیانت؛ زهره بنیانیان؛ آبسال؛ صدیقه رودباری؛ استاد شهریار؛ نرجس نوین؛فرزانگان خوارزمی
موسسات: دهخدا؛ مزیدی؛ آوا؛ارامنه تهران؛نگارستان
تالیفات: کتاب جامع فیزیک(شبقره).کتاب بانک تست آزمون های جامع فیزیک

شماره تماس:۰۹۱۲۱۰۶۰۸۵۹

مطالب دیگر دبیران فیزیک

افشین عباسی

افشین عباسی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
محمدرضا علیپور

محمدرضا علیپور

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
سجاد لطفی

سجاد لطفی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
مهرداد ژاله

مهرداد ژاله

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
رفیع رفیعی

رفیع رفیعی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
مصطفی خدارحمی

مصطفی خدارحمی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
کوروش امامی

کوروش امامی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
سهیل ملت

سهیل ملت

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
نادر اعرابی

نادر اعرابی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
مهدی جلالی

مهدی جلالی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
اکبر فرزانه

اکبر فرزانه

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
علی پیمانی

علی پیمانی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر