منصور منشی زاده

درس: فیزیک

مدارس: علامه؛ طلیعه شاهد؛ فجر خاتم؛ احسان؛ ملت؛ صیانت؛ زهره بنیانیان؛ آبسال؛ صدیقه رودباری؛ استاد شهریار؛ نرجس نوین؛فرزانگان خوارزمی
موسسات: دهخدا؛ مزیدی؛ آوا؛ارامنه تهران؛نگارستان
تالیفات: کتاب جامع فیزیک(شبقره).کتاب بانک تست آزمون های جامع فیزیک

شماره تماس:۰۹۱۲۱۰۶۰۸۵۹

مطالب دیگر دبیران فیزیک

افشین مینو

افشین مینو

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
علیرضا رحیمی

علیرضا رحیمی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
ارسلان رحمانی

ارسلان رحمانی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
محمد رشیدیان

محمد رشیدیان

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
فرشید رسولی

فرشید رسولی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
محسن واعظی نیا

محسن واعظی نیا

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
امیر مسعودی

امیر مسعودی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
رشاد براتی

رشاد براتی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
امیر قضاتی

امیر قضاتی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
مسعود نعمت خواه

مسعود نعمت خواه

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
علی هاشمی

علی هاشمی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
میلاد گندمی

میلاد گندمی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر