مهرداد ژاله

 کارشناسی ارشد MBA از دانشگاه شهید بهشتی
• مهندسی برق از دانشگاه تهران
• ۳۲ سال سابقه تدریس در مدارس: کوشش، ادیب فرزانه، شهید مهدوی، کمال ، کوثر، طلوع، البرز نو، روشنگران،طلیعه شاهد، صهبای صفا و …

• ۴ جلد کتاب انتشارات منشور دانش، ۳ جلد کتاب ایران سنجش، ۲ جلد کتاب تضمین دانش، ۲ جلد کتاب موسسه خوارزمی، ۲ جلد کتاب انتشارات فائق، ۳ جلد کتاب انتشارات بیست

شماره تماس: ۰۹۱۲۱۴۶۷۴۲۸

مطالب دیگر دبیران فیزیک

افشین عباسی

افشین عباسی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
محمدرضا علیپور

محمدرضا علیپور

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
سجاد لطفی

سجاد لطفی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
رفیع رفیعی

رفیع رفیعی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
مصطفی خدارحمی

مصطفی خدارحمی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
کوروش امامی

کوروش امامی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
سهیل ملت

سهیل ملت

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
منصور منشی زاده

منصور منشی زاده

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
نادر اعرابی

نادر اعرابی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
مهدی جلالی

مهدی جلالی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
اکبر فرزانه

اکبر فرزانه

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
علی پیمانی

علی پیمانی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر