مهرداد ژاله

 کارشناسی ارشد MBA از دانشگاه شهید بهشتی
• مهندسی برق از دانشگاه تهران
• ۳۲ سال سابقه تدریس در مدارس: کوشش، ادیب فرزانه، شهید مهدوی، کمال ، کوثر، طلوع، البرز نو، روشنگران،طلیعه شاهد، صهبای صفا و …

• ۴ جلد کتاب انتشارات منشور دانش، ۳ جلد کتاب ایران سنجش، ۲ جلد کتاب تضمین دانش، ۲ جلد کتاب موسسه خوارزمی، ۲ جلد کتاب انتشارات فائق، ۳ جلد کتاب انتشارات بیست

شماره تماس: ۰۹۱۲۱۴۶۷۴۲۸

مطالب دیگر دبیران فیزیک

افشین مینو

افشین مینو

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
علیرضا رحیمی

علیرضا رحیمی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
ارسلان رحمانی

ارسلان رحمانی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
محمد رشیدیان

محمد رشیدیان

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
فرشید رسولی

فرشید رسولی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
محسن واعظی نیا

محسن واعظی نیا

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
امیر مسعودی

امیر مسعودی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
رشاد براتی

رشاد براتی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
امیر قضاتی

امیر قضاتی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
مسعود نعمت خواه

مسعود نعمت خواه

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
علی هاشمی

علی هاشمی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
میلاد گندمی

میلاد گندمی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر