میلاد گندمی

مدارس: ممتاز حنان، رشد نو، نشانه رستا، علامه‌طباطبایی، خاتم، طلیعه شاهد، امامی‌آل‌آقا
موسسات‌: بعثت، قلم‌چی، مبتکران، پایندگان ،بینش، بعثت، رشدنو
تالیفات: فیزیک پایه انتشارات مهرماه، فیزیک انتشارات نیک‌انجام
طراح آزمون های آزمایشی : منتا،مبتکران و نشانه 
شماره تماس:  ۰۹۱۲۶۱ ۶۶۸۳۰

مطالب دیگر دبیران فیزیک

امیر مسعودی

امیر مسعودی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
رشاد براتی

رشاد براتی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
امیر قضاتی

امیر قضاتی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
مسعود نعمت خواه

مسعود نعمت خواه

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
علی هاشمی

علی هاشمی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
افشین عباسی

افشین عباسی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
محمدرضا علیپور

محمدرضا علیپور

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
سجاد لطفی

سجاد لطفی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
مهرداد ژاله

مهرداد ژاله

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
رفیع رفیعی

رفیع رفیعی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
مصطفی خدارحمی

مصطفی خدارحمی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
کوروش امامی

کوروش امامی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر