میلاد گندمی

مدارس: ممتاز حنان، رشد نو، نشانه رستا، علامه‌طباطبایی، خاتم، طلیعه شاهد، امامی‌آل‌آقا
موسسات‌: بعثت، قلم‌چی، مبتکران، پایندگان ،بینش، بعثت، رشدنو
تالیفات: فیزیک پایه انتشارات مهرماه، فیزیک انتشارات نیک‌انجام
طراح آزمون های آزمایشی : منتا،مبتکران و نشانه 
شماره تماس:  ۰۹۱۲۶۱ ۶۶۸۳۰

مطالب دیگر دبیران فیزیک

افشین مینو

افشین مینو

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
علیرضا رحیمی

علیرضا رحیمی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
ارسلان رحمانی

ارسلان رحمانی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
محمد رشیدیان

محمد رشیدیان

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
فرشید رسولی

فرشید رسولی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
محسن واعظی نیا

محسن واعظی نیا

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
امیر مسعودی

امیر مسعودی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
رشاد براتی

رشاد براتی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
امیر قضاتی

امیر قضاتی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
مسعود نعمت خواه

مسعود نعمت خواه

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
علی هاشمی

علی هاشمی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
افشین عباسی

افشین عباسی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر