ترم دوم دانشگاه (سال 1371)تدریس را به عنوان استاد حل تمرین ریاضی عمومی (1)  در دانشگاه آزاد اسلامی آغاز و از این سال به بعد دروس حسابان-حساب دیفرانسیل انتگرال -ریاضی عمومی (1) -ریاضی عمومی(2)- معادلات دیفرانسیل- ریاضی مهندسی و کاربرد ریاضی را در دانشگاه و موسسات تدریس کردم.

مدرس فیلم های آموزشی ریاضی گاج - مشاور ریاضی در برنامه ستاره شو(برنامه ریزی گاج(-مدرس فیلم های آموزشی گروه آموزشی سبز، فیلم های آموزشی فرادرس، فیلم های آموزشی کلاس نت

مدارس پیش دانشگاهی:

ملت

استاد  شهریار

روش

فرهیختگان

نرجس

زینب

امامت

و ...

 

آموزشگاه های کنکور:

علوم

آیندگان

اندیشه راد

کلک سیمین

قلم

فکور

مزیدی

استاد شهریار

صداو سیما

و...

 موسسات:

موسسه آموزش عالی آزاد مبین(سیمیا)

موسسه آموزش عالی آزادفرهنگ تفاهم(دانش پذیر)

موسسه آموزش عالی آزادشایگان

موسسه آموزش عالی آزادراهیان کمال

موسسه آموزش عالی آزادفرهنگ متین(فراگستر)

موسسه آموزش عالی آزادچتر دانش(چترآموزش)

موسسه آموزش عالی آزادبهار

موسسه اموزش عالی آزاد مهرپویان

موسسه آموزش عالی آزاد ابن یمین

موسسه آموزش عالی آزاد حکمت علوی

موسسه آموزش عالی آزاد سروش دانایی

موسسه آموزش عالی آزاد توسعه پایدار شرق

موسسه آموزش عالی آزاد دانشیار

موسسه آموزش عالی آزاد نوآوران

موسسه آموزش عالی آزاد چاوش

مرکز پیام فراگیر

کانون همبستگی فرهنگیان

اندیشه راد

عمار(مزیدی)

جهاد دانشگاهی علامه طباطبائی

قلم(فتح)

فناوران امیر کبیر

پیام بهروش

و ...