چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۹
0 Like
قسمت هشتم _ محسنی کبیر _ عموزاده _ رفیع رفیعی در برنامه zero2
در این برنامه مدل درس خواندن دین و زندگی و ریاضی بررسی شد توسط استاد محسنی کبیر بسیاری از نکات مهم دینی و آیه های مهم بررسی شد پ توسط استاد عموزاده به طور کاملا ریز بینانه مباحث بمب دار و سوال خیز کنکور اعلام شد که سوال حتمی دارند
قسمت هشتم _ محسنی کبیر _ عموزاده _ رفیع رفیعی در برنامه zero2