یکشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۹
0 Like
جامع ترین آموزش مبحث مثلثات توسط سالار عموزاده
جامع ترین آموزش مثلثات توسط مهندس سالار عموزاده مدرس حسابان و ریاضی مدارس و موسسات برتر تهران، مولف کتاب های کمک آموزشی گاج و سیمیا و.. مدرس فیلم های آموزشی گاج، گروه آموزش سبز،فرادرس،ایرانیان خارج از کشور،آموزیتو و...www.salaramouzadeh.ir ۰۹۱۲۲۷۸۹۴۸۶ te.me/math_salar
جامع ترین آموزش مبحث مثلثات توسط سالار عموزاده

جامع ترین آموزش مثلثات _ زاویه  _ نسبت های مثلثاتی قسمت1  

جامع ترین آموزش نسبت های مثلثاتی قسمت2  

نسبت های مثلثاتی _قسمت 2_مساحت مثلث،قانون سینوس،قانون کسینوس _قسمت اول

مساحت مثلث،قانون سینوس،قانون کسینوس قسمت2

مساحت مثلث قسمت 3 _ارتباط شیب خط با تانژانت_توابع مثلثاتی قسمت1

جامع ترین آموزش توابع مثلثاتی _ قسمت 2_توسط مهندس سالار عموزاده

جامع ترین آموزش توابع مثلثاتی قسمت 3 توسط مهندس سالار عموزاده

جامع ترین آموزش دایره مثلثاتی قسمت 1 توسط مهندس سالار عموزاده 

جامع ترین آموزش دایره مثلثاتی _ قسمت 2 توسط مهندس سالار عموزاده

جامع ترین آموزش معادله مثلثاتی _قسمت 1_ توسط سالار عموزاده

جامع ترین آموزش معادله مثلثاتی _قسمت 2_ توسط سالار عموزاده

جامع ترین آموزش معادله مثلثاتی شامل سینوس توسط سالار عموزاده

جامع ترین آموزش معادله مثلثاتی شامل کسینوس _قسمت 1_ توسط سالار عموزاده

جامع ترین آموزش معادله مثلثاتی شامل کسینوس _قسمت 2_ توسط سالار عموزاده

جامع ترین آموزش معادله مثلثاتی _ شامل تانژانت_ توسط سالار عموزاده

جامع ترین آموزش معادله مثلثاتی شامل کتانژانت توسط سالار عموزاده

جامع ترین آموزش معادله مثلثاتی به روش هندسی _ توسط سالار عموزاده

آموزش معادله مثلثاتی به کمک فرمول های مثلثاتی توسط سالار عموزاده

جامع ترین آموزش حل سوالات کنکور معادله مثلثاتی توسط سالار عموزاده

جامع ترین آموزش دوره تناوب _ قسمت 1 توسط سالار عموزاده

جامع ترین آموزش دوره تناوب _ قسمت 2 توسط سالار عموزاده

جامع ترین آموزش دوره تناوب _ قسمت 3 توسط سالار عموزاده

جامع ترین آموزش دوره تناوب _ قسمت 4 توسط سالار عموزاده

جامع ترین آموزش دوره تناوب قسمت پایانی و بررسی تابع تانژانت توسط سالار عموزاده