ندا تقی خانی

۱۸سال سابقه در حیطه آموزش در عنوان ها و سمت هاى زیر:


١)معاونت آموزشى و سرپرست مشاوران مجموعه نخبگان
٢)معاونت آموزشى و مشاور آموزشى مدرسه فرزانگان
٣)مشاور آموزشى و استراتژیست آموزشى در مدارس و آموزشگاه هاى برتر تهران و شهرستان 
٤) عضو انجمن مطالعات برنامه ریزى ایران

۵)چاپ مقالات آموزشی با محور روانشناسی  آمو زشی و تکنیک های موثر مطالعه و برنامه ریزی·

۶)دارای گواهی نامه معتبر به جهت حضور فعال در سمینارهای برنامه ریزی آموزشی در تهران و شهرستان ها.

۷)دارای گواهی نامه معتبر از موسسات تحت پوشش آموزش عالی کشور به جهت ارائه مقالات برنامه ریزی درسی

۸) حضوردربرنامه های تلویزیونی و در رسانه های اجتماعی با عناوین

  • انتخاب رشته تحصیلی/دانشگاهی
  • شیوه صحیح مطالعه و برنامه ریزی
  • تحلیل و بررسی آزمون های سراسری 

۹)برگزاری جلسات گروهی و فردی به صورت آنلاین در مدرسه آنلاین آلفا

شماره تماس : ۰۹۱۹۶۸۶۸۱۰۴