در این بخش با دبیران ،اساتید دانشگاه و مشاورین آموزشی آشنا می شوید.در این بخش با دبیران ،اساتید دانشگاه و مشاورین آموزشی آشنا می شوید.

در این بخش با دبیران ،اساتید دانشگاه و مشاورین آموزشی آشنا می شوید.در این بخش با دبیران ،اساتید دانشگاه و مشاورین آموزشی آشنا می شوید.

 

سالارعموزاده              افشین صفایی     حسین دوستی          شیرمحمدی    کیومرث اقبال            سیامک شهبازی زاده    

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران