کلاس های نیمه گروهی:

به کلاس های 3 الی 6 نفره اطلاق می گردد.محل برگزاری این کلاس ها در محل مدارس یا موسسات می باشد.