تعریف و هدف
دوره کارشناسی مدیریت صنعتی یکی از دوره های تحصیلی آموزش عالی است و هدف از تشکیل این دوره آموزش نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کارخانه ها،موسسه ها و شرکت های دولتی و خصوصی و نیز آشنایی دانشجویان با کاربرد روشهای علمی در مدیریت است.
 یکی از علل عدم موفقیت صنایع ما این است که اکثر مسئولین واحدهای صنعتی فارغ التحصیل مدیریت صنعتی نیستند. حضور یک کارشناس مدیریت صنعتی ضروری است تا بتواند با استفاده از دانش خویش مشارکت، مهارت و انگیزه نیروی صنعتی واحد صنعتی مورد نظر را افزایش دهد. مدیریت صنعتی دارای سه بعد اصلی فنی و تکنیکی، بعد مالی و بعد رفتاری و اجتماعی است. در رشته مهندسی صنایع دانشجویان بیشتر به مطالعه بعد فنی و تکنیکی صنایع می پردازد اما رشته مدیریت صنعتی با دو بعد مالی و رفتاری صنایع تأکید بیشتری دارد.


نقش و توانایی
 شرکت کنندگان در این دوره افزون بر آشنایی با مسائل نظری دانش مدیریت صنعتی ،با کاربردهای این رشته و همچنین بکارگیری نرم افزارهای مرتبط و موثر مدیریت آشنا می شوند . بدین ترتیب خلاء ارتباطی بین کادر کارشناسی ماهر و مدیریت موسسه ها به حداقل ممکن خواهد رسید.


ضرورت و اهمیت
فارغ التحصیلان این رشته می توانند در قسمت های مدیریت تولید،اداره حفاظت فنی و قسمت کنترل مرغوبیت کالا مشغول به کار شوند.

 

 

 

 

 

مطالب دیگر گروه مدیریت،اقتصاد و حسابداری کارشناسی

مدیریت جهانگردی

مدیریت جهانگردی

  • گروه مدیریت،اقتصاد و حسابداری کارشناسی
اطلاعات بیشتر
مطالب مرتبط گروه مدیریت،اقتصاد و حسابداری کارشناسی
تدریس تابع یکنوا توسط مهندس سالار عموزاده _ قسمت دوم تدریس تابع یکنوا توسط مهندس سالار عموزاده _ قسمت اول خرید دروس دوازدهم ریاضی موسسه روشنگر تدریس زاویه بین دو منحنی توسط مهندس سالار عموزاده تدریس معادله خط مماس بر منحنی از نقطه ای خارج از منحنی توسط مهندس سالار عموزاده تدریس معادله خط مماس بر منحنی از نقطه روی منحنی توسط مهندس سالار عموزاده تدریس شرط مماس بودن دو منحنی توسط مهندس سالار عموزاده تدریس تابع مشتق توسط مهندس سالار عموزاده