معرفی کلاس کنکور سالار عموزاده در مدرسه مجازی تیک سبز [۱۳۹۸-۰۶-۰۲] [مطالب]
معرفی سالار عموزاده در مدرسه مجازی تیک سبز [۱۳۹۸-۰۶-۰۲] [مطالب]
استودیو گاج 1 [۱۳۹۷-۱۱-۱۲] [مطالب]
استودیو گاج ۲ [۱۳۹۷-۱۱-۱۲] [مطالب]
استودیو گاج ۳ [۱۳۹۷-۱۱-۱۲] [مطالب]
تغییر زمان کنکور سال98 [۱۳۹۷-۰۶-۰۷] [مطالب]
شیمی ۳_دوازدهم علوم تجربی [۱۳۹۷-۰۶-۰۵] [مطالب]
شیمی ۳_دوازدهم ریاضی [۱۳۹۷-۰۶-۰۵] [مطالب]
شیمی ۳_دوازدهم ریاضی [۱۳۹۷-۰۶-۰۴] [مطالب]
تالیف کتاب حسابان ۲_ سالار عموزاده_گروه آموزش سبز [۱۳۹۷-۰۶-۰۳] [مطالب]
تدریس خصوصی ونیمه گروهی حسابان [۱۳۹۶-۱۲-۲۷] [مطالب]
تغییر ظرفیت رشته‌های ریاضی در سال 96 نسبت به سال 95 [۱۳۹۶-۰۵-۱۲] [مطالب]