مقایسه پذیرش رشته‌ها و دانشگاه‌ها سال ۹۵ و ۹۶ در گروه انسانی [۱۳۹۶-۰۵-۱۲] [مطالب]
تدریس خصوصی ریاضی کنکور رشته علوم تجربی [۱۳۹۶-۰۴-۲۹] [مطالب]
به همت رییس دانشگاه پیام نور استان تهران: زمینی به ارزش تقریبی پانصد میلیارد ریال به دانشگاه پیام نور استان تهران اهدا شد [۱۳۹۶-۰۴-۱۵] [مطالب]
تدریس خصوصی ریاضی کنکور رشته ریاضی فیزیک [۱۳۹۵-۱۱-۲۴] [مطالب]
کلاس های خصوصی  [گروه مطالب]
کلاس های نیمه گروهی  [گروه مطالب]
کلاس های گروهی  [گروه مطالب]
کلاس های نکته و تست  [گروه مطالب]
کلاس های شب امتحانی  [گروه مطالب]
برنامه کلاس های نکته و تست  [گروه مطالب]
پاسخ نامه آزمون های کلاسی ریاضی عمومی(1)  [گروه مطالب]