تالیف کتاب حسابان ۲_ سالار عموزاده_گروه آموزش سبز [۱۳۹۷-۰۶-۰۳] [مطالب]
تدریس خصوصی حسابان(۲) [۱۳۹۵-۰۸-۱۲] [مطالب]