تغییر ظرفیت رشته‌های ریاضی در سال 96 نسبت به سال 95 [۱۳۹۶-۰۵-۱۲] [مطالب]
مقایسه پذیرش رشته‌ها و دانشگاه‌ها سال ۹۵ و ۹۶ در گروه انسانی [۱۳۹۶-۰۵-۱۲] [مطالب]
طباطباییان [۱۳۹۶-۰۴-۲۸] [مطالب]
انتخاب رشته کنکور سراسری توسط مهندس طباطباییان [۱۳۹۶-۰۴-۲۸] [مطالب]
تدریس خصوصی ریاضی کنکور رشته ریاضی فیزیک [۱۳۹۵-۱۱-۲۴] [مطالب]
ارتباط با من  [گروه مطالب]
سوابق تدریس سالار عموزاده  [گروه مطالب]
سوابق آموزشی سالار عموزاده  [گروه مطالب]
ارتباط با سالار عموزاده  [گروه مطالب]
اساتید دانشگاهی فنی مهندسی  [گروه مطالب]
آزمون های کلاسی ریاضی2 یازدهم علوم تجربی  [گروه مطالب]
پاسخ نامه آزمون های کلاسی ریاضی2 یازدهم علوم تجربی  [گروه مطالب]