علی عبدی پور [۱۳۹۶-۰۴-۳۰] [مطالب]
تدریس خصوصی ریاضی کنکور رشته علوم تجربی [۱۳۹۶-۰۴-۲۹] [مطالب]
تدریس خصوصی حسابان [۱۳۹۶-۰۴-۲۸] [مطالب]
ملکه ریاضی ایران معادله مرگ رو خیلی زود حل کرد [۱۳۹۶-۰۴-۲۴] [مطالب]
بودجه بندی سوالات دروس تخصصی کنکور گروه ریاضی از سال ۹۱ تا سال ۹۶ [۱۳۹۶-۰۴-۲۴] [مطالب]
در نامه ای به رئیس جمهور؛ ۲۷۰۰ نفر از اساتید پیام نور خواستار توقف تغییر اساسنامه شدند. [۱۳۹۶-۰۴-۲۱] [مطالب]
به همت رییس دانشگاه پیام نور استان تهران: زمینی به ارزش تقریبی پانصد میلیارد ریال به دانشگاه پیام نور استان تهران اهدا شد [۱۳۹۶-۰۴-۱۵] [مطالب]
سیر تا پیاز ریاضیات جامع تجربی [۱۳۹۶-۰۳-۰۸] [مطالب]
IQ شیمی (جلد اول) [۱۳۹۶-۰۳-۰۸] [مطالب]
دور دنیا در چهار ساعت سوال عمومی [۱۳۹۶-۰۳-۰۸] [مطالب]
منظومه زیست شناسی آس [۱۳۹۶-۰۳-۰۸] [مطالب]
پرسمان علوم زمین پیش دانشگاهی [۱۳۹۶-۰۳-۰۸] [مطالب]