تغییر زمان کنکور سال98 [۱۳۹۷-۰۶-۰۷] [مطالب]
شیمی ۳_دوازدهم علوم تجربی [۱۳۹۷-۰۶-۰۵] [مطالب]
شیمی ۳_دوازدهم ریاضی [۱۳۹۷-۰۶-۰۵] [مطالب]
دین و زندگی 3_دوازدهم ریاضی [۱۳۹۷-۰۶-۰۵] [مطالب]
شیمی ۳_دوازدهم ریاضی [۱۳۹۷-۰۶-۰۴] [مطالب]
دین و زندگی 3_دوازدهم علوم تجربی [۱۳۹۷-۰۶-۰۴] [مطالب]
تالیف کتاب حسابان ۲_ سالار عموزاده_گروه آموزش سبز [۱۳۹۷-۰۶-۰۳] [مطالب]
تدریس خصوصی حسابان(۲) [۱۳۹۷-۰۵-۳۱] [مطالب]
معرفی رشته های کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه پیام نور [۱۳۹۷-۰۵-۲۴] [مطالب]
بارم بندی _ بودجه بندی امتحان حسابان2 [۱۳۹۷-۰۵-۲۰] [مطالب]
بارم بندی و بودجه بندی امتحان حسابان [۱۳۹۷-۰۵-۲۰] [مطالب]
کتاب ریاضی دهم آس انتشارات بین المللی گاج_ مولف: سید شجاع الدین موسوی _ناظر علمی: سالار عموزاده [۱۳۹۷-۰۳-۲۲] [مطالب]