کاریزما مجری برگزاری اردو مطالعاتی و جمع بندی ویژه کنکور ۹۹ (در ایام نوروز۹۹) [۱۳۹۸-۱۱-۲۹] [مطالب]
اساتید کاریزما در اردو مطالعاتی و جمع بندی ویژه کنکور ۹۹ (در ایام نوروز۹۹) [۱۳۹۸-۱۱-۲۹] [مطالب]
معرفی کلاس کنکور سالار عموزاده در مدرسه مجازی تیک سبز [۱۳۹۸-۰۶-۰۲] [مطالب]
معرفی سالار عموزاده در مدرسه مجازی تیک سبز [۱۳۹۸-۰۶-۰۲] [مطالب]
استودیو گاج 1 [۱۳۹۷-۱۱-۱۲] [مطالب]
استودیو گاج ۲ [۱۳۹۷-۱۱-۱۲] [مطالب]
استودیو گاج ۳ [۱۳۹۷-۱۱-۱۲] [مطالب]
معرفی سالار عموزاده [۱۳۹۷-۱۰-۲۱] [مطالب]
تغییر زمان کنکور سال98 [۱۳۹۷-۰۶-۰۷] [مطالب]
شیمی ۳_دوازدهم علوم تجربی [۱۳۹۷-۰۶-۰۵] [مطالب]
شیمی ۳_دوازدهم ریاضی [۱۳۹۷-۰۶-۰۵] [مطالب]
دین و زندگی 3_دوازدهم ریاضی [۱۳۹۷-۰۶-۰۵] [مطالب]