استودیو گاج 1 [۱۳۹۷-۱۱-۱۲] [مطالب]
استودیو گاج ۲ [۱۳۹۷-۱۱-۱۲] [مطالب]
استودیو گاج ۳ [۱۳۹۷-۱۱-۱۲] [مطالب]
معرفی سالار عموزاده [۱۳۹۷-۱۰-۲۱] [مطالب]
تغییر زمان کنکور سال98 [۱۳۹۷-۰۶-۰۷] [مطالب]
شیمی ۳_دوازدهم علوم تجربی [۱۳۹۷-۰۶-۰۵] [مطالب]
شیمی ۳_دوازدهم ریاضی [۱۳۹۷-۰۶-۰۵] [مطالب]
دین و زندگی 3_دوازدهم ریاضی [۱۳۹۷-۰۶-۰۵] [مطالب]
شیمی ۳_دوازدهم ریاضی [۱۳۹۷-۰۶-۰۴] [مطالب]
دین و زندگی 3_دوازدهم علوم تجربی [۱۳۹۷-۰۶-۰۴] [مطالب]
تالیف کتاب حسابان ۲_ سالار عموزاده_گروه آموزش سبز [۱۳۹۷-۰۶-۰۳] [مطالب]
تدریس خصوصی حسابان(۲) [۱۳۹۷-۰۵-۳۱] [مطالب]