تدریس خصوصی ونیمه گروهی حسابان [۱۳۹۶-۱۲-۲۷] [مطالب]
در نامه ای به رئیس جمهور؛ ۲۷۰۰ نفر از اساتید پیام نور خواستار توقف تغییر اساسنامه شدند. [۱۳۹۶-۰۴-۲۱] [مطالب]
به همت رییس دانشگاه پیام نور استان تهران: زمینی به ارزش تقریبی پانصد میلیارد ریال به دانشگاه پیام نور استان تهران اهدا شد [۱۳۹۶-۰۴-۱۵] [مطالب]
سیر تا پیاز ریاضیات جامع تجربی [۱۳۹۶-۰۳-۰۸] [مطالب]
IQ شیمی (جلد اول) [۱۳۹۶-۰۳-۰۸] [مطالب]
دور دنیا در چهار ساعت سوال عمومی [۱۳۹۶-۰۳-۰۸] [مطالب]
منظومه زیست شناسی آس [۱۳۹۶-۰۳-۰۸] [مطالب]
پرسمان علوم زمین پیش دانشگاهی [۱۳۹۶-۰۳-۰۸] [مطالب]
سیر تا پیاز شیمی پیش دانشگاهی 1 [۱۳۹۶-۰۳-۰۸] [مطالب]
ریاضی 1 [۱۳۹۶-۰۳-۰۷] [مطالب]
فیزیک 1 [۱۳۹۶-۰۳-۰۷] [مطالب]
دین و زندگی 1 [۱۳۹۶-۰۳-۰۷] [مطالب]