حمیدرضا پوربلاسی [۱۳۹۶-۰۱-۰۴] [مطالب]
عیدی وزیر علوم به دانشجویان در بهبود نحوه ارائه تسهیلات [۱۳۹۶-۰۱-۰۴] [مطالب]
شروع ثبت‌نام آزمون MSRT از هشتم فروردین96 [۱۳۹۶-۰۱-۰۴] [مطالب]
کاهش طول دوره تحصیل در آیین‌نامه دوره دکتری تخصصی [۱۳۹۶-۰۱-۰۴] [مطالب]
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور خبر داد: [۱۳۹۶-۰۱-۰۱] [مطالب]
طول دوره و سنوات مجاز تحصیلی (مقطع کارشناسی)در دانشگاه پیام نور [۱۳۹۵-۱۲-۲۹] [مطالب]
افزایش سنوات مجاز تحصیلی در دانشگاه پیام نور [۱۳۹۵-۱۲-۲۹] [مطالب]
مرخصی تحصیلی در دانشگاه پیام نور [۱۳۹۵-۱۲-۲۹] [مطالب]
میانگین نمره‌هادر دانشگاه پیام نور [۱۳۹۵-۱۲-۲۹] [مطالب]
انتقال دانشجویان پیام‌نور [۱۳۹۵-۱۲-۲۹] [مطالب]
مدارکی که دانشجو پیام نور باید در زمان ثبت نام ارائه نماید [۱۳۹۵-۱۲-۲۹] [مطالب]
برای تغییررشته در دانشگاه پیام نور داشتن شرایط زیرالزامی است. [۱۳۹۵-۱۲-۲۹] [مطالب]