پرستو حسن زاده

دروس : متون تخصصی روانشناسی

دانشگاه: دانشگاه پیام نور تهران جنوب

موسسات: موسسه آموزش عالی آزاد مبین

تالیفات: متون تخصصی روانشناسی - روانشناسی اجتماعی پیشرفته  (مترجم)

شماره تماس:09125012351

مطالب دیگر اساتید دانشگاهی علوم تربیتی و روانشناسی

نیما شاهین فر

نیما شاهین فر

  • اساتید دانشگاهی علوم تربیتی و روانشناسی
اطلاعات بیشتر
حسینی

حسینی

  • اساتید دانشگاهی علوم تربیتی و روانشناسی
اطلاعات بیشتر
امید صالحیان

امید صالحیان

  • اساتید دانشگاهی علوم تربیتی و روانشناسی
اطلاعات بیشتر
صالح شریف نسب

صالح شریف نسب

  • اساتید دانشگاهی علوم تربیتی و روانشناسی
اطلاعات بیشتر
مستانه نیکخواه

مستانه نیکخواه

  • اساتید دانشگاهی علوم تربیتی و روانشناسی
اطلاعات بیشتر
مرتضی پیری

مرتضی پیری

  • اساتید دانشگاهی علوم تربیتی و روانشناسی
اطلاعات بیشتر