احمدرضا مدرسی

دروس : تئوری مدیریت پیشرفته -مدیریت استراتژیک پیشرفته -مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته-سیستم های اطلاعات مدیریت،دانش مسائل روز،مدیریت بازاریابی پیشرفته،اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

دانشگاه: پیام نور تهران -دانشگاه آزاد اسلامی

موسسات: مبین،ماهان،فرهنگ تفاهم،شایگان،راهیان کمال،مرکز پیام فراگیر،کانون فرهنگیان ،جهاد دانشگاهی،ندا،مدرسان شریف،پژوهش ،

تالیفات:تئوری مدیریت پیشرفته -مدیریت استراتژیک پیشرفته-سیستم های اطلاعات مدیریت -مدیریت بازاریابی-دانش مسائل روز

شماره تماس:09122795977

مطالب دیگر اساتید دانشگاهی مدیریت، اقتصاد و حسابداری

الهام رمضان نیا

الهام رمضان نیا

  • اساتید دانشگاهی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
اطلاعات بیشتر
علیرضا سلامی

علیرضا سلامی

  • اساتید دانشگاهی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
اطلاعات بیشتر
فرزین اشرفی

فرزین اشرفی

  • اساتید دانشگاهی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
اطلاعات بیشتر
هادی منافی

هادی منافی

  • اساتید دانشگاهی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
اطلاعات بیشتر
حسن کرمی

حسن کرمی

  • اساتید دانشگاهی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
اطلاعات بیشتر
احسان قمری

احسان قمری

  • اساتید دانشگاهی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
اطلاعات بیشتر