بابک فربودنیا

دروس : مدیریت استراتژیک پیشرفته- مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

موسسات: مبین-شایگان-ماهان

تالیفات: مدیریت استراتژیک پیشرفته-اصول سازماندهی و مدیریت-دانش مسائل روزمدیریت-تئوری مدیریت-نظریه و مفاهیم روابط عمومی و روزنامه نگاری-نظریه و مفاهیم ارتباطات-مدیریت رفتار سازمانی-آمار و احتمالات کاربردی در مدیریت-مدیر آگاه-حمل و نقل تخصصی در ارتش

شماره تماس:09124165965

مطالب دیگر اساتید دانشگاهی مدیریت، اقتصاد و حسابداری

الهام رمضان نیا

الهام رمضان نیا

  • اساتید دانشگاهی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
اطلاعات بیشتر
سلامی

سلامی

  • اساتید دانشگاهی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
اطلاعات بیشتر
فرزین اشرفی

فرزین اشرفی

  • اساتید دانشگاهی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
اطلاعات بیشتر
هادی منافی

هادی منافی

  • اساتید دانشگاهی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
اطلاعات بیشتر
حسن کرمی

حسن کرمی

  • اساتید دانشگاهی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
اطلاعات بیشتر
احسان قمری

احسان قمری

  • اساتید دانشگاهی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
اطلاعات بیشتر