مجید جوشقانی

دروس : سیستم های اطلاعاتی ،باز مهندسی فرآیند های کسب و کار، تاثیر فناوری اطلاعات ،تحقیق در عملیات

موسسات:مبین،فرهنگ تفاهم،شایگان،ماهان،راهیان کمال،مرکز پیام فراگیر

دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامی

تالیفات:سیستم های اطلاعاتی ،تاثیر فناوری اطلاعات ،تحقیق در عملیات

مطالب دیگر اساتید دانشگاهی مدیریت، اقتصاد و حسابداری

الهام رمضان نیا

الهام رمضان نیا

  • اساتید دانشگاهی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
اطلاعات بیشتر
علیرضا سلامی

علیرضا سلامی

  • اساتید دانشگاهی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
اطلاعات بیشتر
فرزین اشرفی

فرزین اشرفی

  • اساتید دانشگاهی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
اطلاعات بیشتر
هادی منافی

هادی منافی

  • اساتید دانشگاهی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
اطلاعات بیشتر
حسن کرمی

حسن کرمی

  • اساتید دانشگاهی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
اطلاعات بیشتر
احسان قمری

احسان قمری

  • اساتید دانشگاهی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
اطلاعات بیشتر