مصطفی حسان

دروس : حسابداری بخش عمومی، مدیریت منابع انسانی پیشرفته ،حسابرسی پیشرفته

موسسات: موسسه آموزش عالی آزاد مبین ،فرهنگ تفاهم،سروش دانایی ، علوم و فنون ، خردمند، نگاره،مدرسان شریف،گسترش مدیریت،پورسینا

تالیفات: حسابداری بخش عمومی ؛تئوری مدیریت،مجموعه سوالات مدیریت،حسابداری دولتی و کنترل های مالی: مباحث و نکات کلیدی درس، کلیه سوالات تستی ادوار گذشته همراه با پاسخ ،فلسفه حسابرسی پیشرفته: مباحث و نکات کلیدی درس، کلیه سوالات تستی ادوار گذشته همراه با پاسخ ،حسابداری دولتی ،مالیه عمومی و بودجه به همراه سوالات طبقه بندی شده ،آمار و احتمال ،مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری مدیریت (1390 - 1389) همراه با پاسخ های تشریحی شامل دروس: زبان عمومی و تخصصی ، حسابداری دولتی مخصوص داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد ،مشتری دوست من: تلاش برای ارتباط بهتر با مشتریان

وب سایت: http://mhesan.ir/

 

مطالب دیگر اساتید دانشگاهی مدیریت، اقتصاد و حسابداری

الهام رمضان نیا

الهام رمضان نیا

  • اساتید دانشگاهی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
اطلاعات بیشتر
سلامی

سلامی

  • اساتید دانشگاهی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
اطلاعات بیشتر
فرزین اشرفی

فرزین اشرفی

  • اساتید دانشگاهی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
اطلاعات بیشتر
هادی منافی

هادی منافی

  • اساتید دانشگاهی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
اطلاعات بیشتر
حسن کرمی

حسن کرمی

  • اساتید دانشگاهی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
اطلاعات بیشتر
احسان قمری

احسان قمری

  • اساتید دانشگاهی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
اطلاعات بیشتر