امیر نورایی

رشته تدریس : مدرس ریاضی2 و حسابان و جبرواحتمال دیفرانسیل
سابقه تدریس : 14 سال
مدرک تحصیلی :لیسانس کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی

تالیفات :

  • کتاب جمع بندی تست قرمز
  • در حال تالیف کتاب کار جبرواحتمال انتشارات خیلی سبز

مراکز تدریس : دبیرستانهای رهیار و خاتم و شهدای کارگر و سلام

توضیحات بیشتر:

مطالب دیگر دبیران ریاضی

شیرمحمدی

شیرمحمدی

  • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
علی خشنود

علی خشنود

  • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
علی فتح آبادی

علی فتح آبادی

  • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
سالار عموزاده

سالار عموزاده

  • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
رضا رمضانی بدیع آبادی

رضا رمضانی بدیع آبادی

  • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
سیروس نصیری

سیروس نصیری

  • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر