رضا رمضانی بدیع آبادی

دروس : حسابان - ریاضی تجربی -ریاضی انسانی-ریاضی عمومی (۱)- الکترونیک (۱) و (۲)

مدارس: ارشاد – هما

موسسه آموزش عالی آزاد : مبین ،شایگان - فرهنگ تفاهم

تالیفات: مجموعه سوالات امتحانی ریاضی انسانی-مجموعه سوالات امتحانی ریاضی تجربی

مجموعه سوالات ریاضی کنکور رشته انسانی

وب سایت:www.rezaramezaani.ir

شماره تماس:۰۹۱۲۲۶۲۲۹۰۱

مطالب دیگر دبیران ریاضی

امیر نورایی

امیر نورایی

  • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
شیرمحمدی

شیرمحمدی

  • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
علی خشنود

علی خشنود

  • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
علی فتح آبادی

علی فتح آبادی

  • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
سالار عموزاده

سالار عموزاده

  • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
سیروس نصیری

سیروس نصیری

  • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر