سیامک شهبازی زاده

دروس : هندسه تحلیلی و ریاضیات گسسته

مدارس: معلم- الوند - سپهر - اندیشه - امام هادی (ع) - امیرکبیر - پارس  - استاد شهریار

موسسات: استاد شهریار، قلمچی

تالیفات:تنها پوستر هندسه تحلیلی،ژرف اندیشان ، تخته سیاه ، کانون فرهنگی ، تست قرمز ، انتشارات مدرسه و

وب سایت: Shahbazizadeh.com

شماره تماس:09120255624

مطالب دیگر دبیران ریاضی

امیر نورایی

امیر نورایی

  • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
شیرمحمدی

شیرمحمدی

  • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
علی خشنود

علی خشنود

  • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
علی فتح آبادی

علی فتح آبادی

  • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
سالار عموزاده

سالار عموزاده

  • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
رضا رمضانی بدیع آبادی

رضا رمضانی بدیع آبادی

  • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر