بیژن پسندیده

دروس : زبان عمومی

موسسات: مبین-فرهنگ تفاهم -راهیان کمال-متانت-کانون فرهنگیان

تالیفات:زبان انگلیسی عمومی پیام نور

شماره تماس:09398404038

 

مطالب دیگر دبیران زبان خارجی

جمشید مظفری

جمشید مظفری

  • دبیران زبان خارجی
اطلاعات بیشتر
محسن ترقی

محسن ترقی

  • دبیران زبان خارجی
اطلاعات بیشتر
حسین ترقی

حسین ترقی

  • دبیران زبان خارجی
اطلاعات بیشتر