ماکان فاکری

سابقه تدریس : ۱۵ سال سابقه تدریس حرفه ای
مدرک تحصیلی : دکترای عمومی دامپزشکی کارشناسی کشاورزی مراکز تدریس : .مدرس مراکز تربیت، ایران، سرای علم، مبتکران نازی آباد،علامه امینی وطراحی قلمچی البته تا سال

مطالب دیگر دبیران زیست شناسی

بهزاد پورغلامی

بهزاد پورغلامی

  • دبیران زیست شناسی
اطلاعات بیشتر
بهزاد اعرابی

بهزاد اعرابی

  • دبیران زیست شناسی
اطلاعات بیشتر
علیرضا اعتماد

علیرضا اعتماد

  • دبیران زیست شناسی
اطلاعات بیشتر
علیرضا اکبرپور

علیرضا اکبرپور

  • دبیران زیست شناسی
اطلاعات بیشتر