افشین عباسی

مدارس: ملت،سلام، توسعه،سماء، دانش،فارابی،خیام،آرمان

موسسات : علوم، علوی،جاوید فرهنگ

تالیفات: فیزیک 3 انتشارات علوی- فیزیک 3 انتشارات بیست- فیزیک1 انتشارات بیست- فیزیک 2 انتشارات بیست-فیزیک 1 نظام قدیم انتشارات همت جاویدان- فیزیک 3 انتشارات همت جاویدان

مدرس فیلم های کمک آموزشی: اکسیر دانش

طراح و تحلیل گر آزمون های آزمایشی:  گاج

شماره تماس:  09123404695

 

مطالب دیگر دبیران فیزیک

افشین مینو

افشین مینو

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
علیرضا رحیمی

علیرضا رحیمی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
ارسلان رحمانی

ارسلان رحمانی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
محمد رشیدیان

محمد رشیدیان

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
فرشید رسولی

فرشید رسولی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
محسن واعظی نیا

محسن واعظی نیا

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
امیر مسعودی

امیر مسعودی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
رشاد براتی

رشاد براتی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
امیر قضاتی

امیر قضاتی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
مسعود نعمت خواه

مسعود نعمت خواه

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
علی هاشمی

علی هاشمی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
میلاد گندمی

میلاد گندمی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر