کانال تخصصی ریاضی مهندس سالار عموزاده را در تلگرام دنبال کنید.

آشنایی با سیستم فراگیر دانشگاه پیام نور، منابع امتحانی رشته های مختلف تحصیلی، تاریخ امتحانات  و سوالات امتحانی سنوات گذشته همراه با پاسخنامه

کتاب

آشنایی با سیستم فراگیر دانشگاه پیام نور، منابع امتحانی رشته های مختلف تحصیلی، تاریخ امتحانات  و سوالات امتحانی سنوات گذشته همراه با پاسخنامه

جزوات درسی

آشنایی با سیستم فراگیر دانشگاه پیام نور، منابع امتحانی رشته های مختلف تحصیلی، تاریخ امتحانات  و سوالات امتحانی سنوات گذشته همراه با پاسخنامه

اخبار

آشنایی با سیستم فراگیر دانشگاه پیام نور، منابع امتحانی رشته های مختلف تحصیلی، تاریخ امتحانات  و سوالات امتحانی سنوات گذشته همراه با پاسخنامه

کانال تخصصی ریاضی مهندس سالار عموزاده را در اینستاگرام دنبال کنید.

آشنایی با سیستم فراگیر دانشگاه پیام نور، منابع امتحانی رشته های مختلف تحصیلی، تاریخ امتحانات  و سوالات امتحانی سنوات گذشته همراه با پاسخنامه

تاریخ آزمون کارشناسی ارشد فراگیر نوبت هفدهم سال ۱۳۹۵

یه مقام مسئول در دانشگاه پیام نور اعلام کرد:

دفترچه کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور نوبت هفدهم سال ۱۳۹۵ در هفته اول آبان ماه ۱۳۹۵روی پایگاه سایت سازمان سنجش قرار خواهد گرفت.