شنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۰
0 Like
قسمت سی و دوم _ رفیع رفیعی _فربد حاجی حیدر
این برنامه به نحوه تحصیل موسیقی و مارکت آن پرداخت فربد حاجی حیدر گفت : تنها یک هنرستان موسیقی در کشور داریم هر ایرانی حداقل یک ساز باید بلد باشه تا حال خوبی داشته باشه مانند کارهای دیگه موسیقی دارای مافیا و رانت خاص خودش هست موسیقی در کنار هر کاری میتواند باشد در حال حاضر پیشنهاد میکنم درس موسیقی نخوانید برای ورود به کار حرفه ای باید المان های متعددی علاوه بر ساز زدن بلد باشیم
قسمت سی و دوم _ رفیع رفیعی _فربد حاجی حیدر