یکشنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۰
0 Like
قسمت سی و نهم _ رفیع رفیعی _ محمد موسوی
محمد موسوی گفت : ۱ - رتبه برترها با روش خودشون نمیتونن تضمین قبولی بدن بلکه باید با توجه به نفر تغییراتی ایجاد کنه که نیاز به تجربه داره ۲- بهتره رتبه برتر ها پیش مشاوران خوب کار کنن تا تجربه کسب کنن ۳-با توجه به حرکت های زشتی که بعضی ها انجام میدن که حتی به تحریک های جنسی هم میرسه آینده خوبی برای جامعه آموزشی نمیبینم و در آینده همین بچه ها حرمت و ارزشی برا معلم و مشاور قائل نمیشن پ . ن : واقعا حرکت بعضی ها آموزش رو به لجن داره میکشه ۴- مافیا کنکور وجود نداره ولی آشنا داشته باشی میشه کارهایی کرد پ.ن: دنبالش نباشد برای از ما بهترونه ۵- کارنامه سبز حرکتی برای کارهای خاصه ۶- باید به بچه ها کمک کرد که با آرامش در مسیری که هدف گذاری کردند حرکت کنند ۷-با مشاوره و راهنمایی های اشتباه آینده این بچه ها رو خراب نکنید پ.ن: آقا بلد نیستید کثافت کاری نکنید و وارد این حیطه نشید پ.ن : واقعا استفاده از دانش آموز به عنوان منبع در آمد اشتباه هست و اینقدر این بندگان خدا رو تحریک نکنید
قسمت سی و نهم _ رفیع رفیعی _ محمد موسوی