جمعه ۱۸ تیر ۱۴۰۰
0 Like
قسمت پنجاه و نهم _ تحلیل ریاضی کنکور 1400 (سری زیرزمینی) _علی منصف شکری_محمد صحت کار و دکتر منصف شکری
رفیع رفیعی-علی منصف شکری-محمد صحت کار و دکتر منصف شکری در این برنامه به تاثیرات مثبت و منفی سوالات ریاضی کنکور تجربی و ریاضی پرداخته شد که توصیه می شود که به دقت و کامل ببینید
قسمت پنجاه و نهم _ تحلیل ریاضی کنکور 1400 (سری زیرزمینی) _علی منصف شکری_محمد صحت کار و دکتر منصف شکری