یکشنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۰
0 Like
قسمت چهل و سوم_ رفیع رفیعی _ آرش فروزان
آرش فروزان گفت : ۱-موفقیت آدمها با هم فرق داره و نباید خودمون رو با کسی بسنجیم ۲-برای طی مراحل موفقیت باید در مرحله خودشناسی موفق شد ۳-الزاما کسی که دانشگاه بره و درس بخونه موفق نمیشه ۴-خیلی افرادی که دیپلم هم ندارند موفق هستند ۵-باید به وقتش بازی کرد و درس خوند تا موفق بشین ۶-پیدا کنید که چه هدفی دارید تا بتونید در مسیرش حرکت کنید ۷-زیاد مطالعه کنید و شنونده خوبی باشید تا پیشرفت کنید ۸-خلاقیت با نوآوری فرق دارد ۹- حتی یک کارمند هم باید کارافرین باشد
قسمت چهل و سوم_ رفیع رفیعی _ آرش فروزان