صابر خزایی پول

سوابق تحصیلی

 • کارشناسی،روانشناسی بالینی،دانشگاه آزاد رودهن(۱۳۸۶).
 • کارشناسی ارشد، روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد تنکابن (۱۳۹۰).

انتشارات

 • اختلال هویت جنسی، مجله پزشکان امروز ،۱۳۹۲.
 • مقایسه بین خود پنداره ،نقش جنسیتی و بهزیستی روانشناختی در مبتلایان به اختلال هویت جنسی ،اختلال کارکرد جنسیوافراد عادی ،مجله پزشکان امروز,۱۳۹۱-۱۳۹۲.
 • مقایسه بین خود پنداره ،نقش جنسیتی و بهزیستی روانشناختی در کودکان دارای والدین مبتلا به اختلال هویت جنسی و اختلال کارد جنسی(کنگره بین المللی اضطراب کودکان و نوجوانان ایرانی) مقاله پذیرفته شده به عنوان ژورنال،۱۳۸۹.

فعالیت های حرفه ای

 • مسئول فنی و موسس کلینیک مشاوره خانه سبز
 • تدریس در موسسه پیام نور چاوش
 • فعالیت به عنوان درمانگر در کلینیک دکتر مرادی از سال ۱۳۸۹.
 • فعالیت به عنوان درمانگر در کلینیک آفتابگردان از سال ۱۳۹۱.
 • فعالیت به عنوان درمانگر در کلینیک روانشناسی انجمن صرع ایران .۱۳۹۱.
 • فعالیت به عنوان درمانگر دربخش بستری بیمارستان فوق تخصصی اعصاب وروان ۵۰۵.
 • فعالیت تخصصی در زمینه اختلال هویت جنسی در بیمارستان فوق تخصصی اعصاب وروان ۵۰۵.
 • فعالیت به عنوان آزمونگر در بخش تستینگ بیمارستان فوق تخصصی اعصاب وروان ۵۰۵.
 • فعالیت به عنوان درمانگر در بخش اعتیاد بیمارستان فوق تخصصی اعصاب وروان ۵۰۵.
 • فعالیت به عنوان درمانگر در پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور

 

 • فعالیت به عنوان درمانگر در زمینه های (اختلالات شدید روانی، اختلالات کارکرد جنسی، اختلالات هویت جنسی، مواد محرک ،زوج درمانی،گروه درمانی).
 • فعالیت به عنوان درمانگر در درمانگاه بیمارستان فوق تخصصی اعصاب وروان ۵۰۵.
 • فعالیت به عنوان کارورز در بیمارستان اعصاب و روان رازی (به مدت یک سال)۱۳۸۶.
 • فعالیت به عنوان کارورز در بیمارستان اعصاب و روان آزادی(به مدت یک سال).۱۳۸۵.
 • فعالیت به عنوان کارورز در مرکز نگهداری کودکان استثنایی شهر دماوند( به مدت ۶ ماه).۱۳۸۴.

 

 

سابقه تدریس

 • آموزش مهارتهای زناشویی برای خانواده ارتش،کوی زینبیه،۱۳۹۱.
 • آموزش مهارت های زندگی برای سربازان ارتش ,پادگان ۰۱ تهران ،۱۳۹۰.
 • آموزش غلبه بر بیخوابی بر اساس اصول CBT به متخصصین روانپزشک و روانشناس  در بیمارستان فوق تخصصی اعصاب وروان ۵۰۵،۱۳۹۱.
 • آموزش مهارت های کنترل خشم در بیمارستان فوق تخصصی اعصاب وروان ۵۰۵،۱۳۹۲.
 • آموزش اسیب شناسی روانی به دانشجویان روانپزشکی(رزیدنت) در بیمارستان فوق تخصصی اعصاب وروان۵۰۵  .۱۳۹۱_۱۳۹۲.
 • آموزش اختلالات جنسی در بیمارستان فوق تخصصی اعصاب وروان ۵۰۵،۱۳۹۲.
 • آموزش درمان اختلالات جنسی در افراد وابسته به مواد محرک در کلینیک دکتر مرادی. ۱۳۹۱.
 • آموزش تکنیک های موفقیت در افراد مصروع (کلینیک آفتاب گردان)،۱۳۹۲.
 • آموزش آسیب شناسی روانی در موسسه علمی پژوهشی بوژان،۱۳۹۲.
 • آموزش مهارت های زناشویی در موسسه علمی پژوهشی بوژان،۱۳۹۱.
 • آموزش مهارت های زندگی در موسسه علمی پژوهشی بوژان،۱۳۹۲.
 • آموزش آسیب شناسی روانی در موسسه علمی پژوهشی بوژان،۱۳۹۲.
 • آموزش درمان اختلالات شدید روانی موسسه علمی پژوهشی بوژان،۱۳۹۲.
 • آموزش آسیب شناسی روانی در دانشگاه پیام نور کرج،۱۳۹۰_۱۳۹۱.
 • ارائه سوپر ویژن درمانی به دانشجویان کارشناسی ارشد،بیمارستان فوق تخصصی اعصاب وروان۵۰۵
 • آموزش مشاوره پیش از ازدواج،موسسه علمی پژوهشی بوژان،۱۳۹۱.
 • آموزش زوج درمانی،موسسه علمی پژوهشی بوژان،۱۳۹۱.
 • تدریس دروس رشد، شخصیت و عمومی در موسسه آموزشی فراگیر پیام نور چاووش
 •  

کارگاه ها

 • آموزش پیش از ازدواج ،کلینیک سگال،۲۴ ساعت،دکتر منصوره صادقی،۱۳۹۱.
 • آموزش جامع روان درمانی اعتیاد،موسسه ایرسا، ۴۸ ساعت ،دکتر مکری،دکتر فرهودیان،دکتر افتخاری،۱۳۹۰.
 • آموزش درمان شناختی رفتاری cbt،کلینیک سگال،۹۰ ساعت،دکتر فرشته موتابی،دکتر لادن فتی ،۱۳۸۸_۱۳۸۹.
 • فنون  مصاحبه تشخیصی، کلینیک سگال ،۱۶ساعت,دکتر لادن فتی،۱۳۹۱.
 • تشخیص و درمان اختلالات جنسی ،کلینیک مهر ،۱۴ ساعت، دکتر راحله امانی،۱۳۸۹.
 • آموزش درمان شناختی رفتاری cbt، موسسه ایرسا ،۶۰ ساعت، دکتر حسن حمید پور،۱۳۹۱_۱۳۹۲.
 • آموزش پیش از ازدواج ،کلینیک روان آسا ،۱۲ ساعت،دکتر محمد علی رحمانی.
 • کاربرد فنون شناختی در درمان اختلالات روانی، کلینیک سگال،۴۰ ساعت،دکتر فرشته موتابی،دکتر لادن فتی،۱۳۹۱.

 

 •  
 • عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره.
 • عضو انجمن روانشناسی ایران.
 • عضو دپارتمان روانشناسی بیمارستان فوق تخصصی اعصاب وروان۵۰۵.
 • عضو هیئت مدیره موسسه علمی و پژوهشی بوژان.
 • عضو هیئت مدیره کلینیک مشاوره پرنیان.

فعالیت تحقیقات

 • مقایسه رابطه بین خود پنداره ،نقش جنسیتی و بهزیستی روانشناختی در مبتلایان به اختلال کارکرد جنسی، هویت جنسی وافراد عادی ،پایان نامه کارشناسی ارشد،۱۳۹۰.
 • بررسی طرح واره های ناسازگار دربیماران بستری   که خودکشی و خود زنی داشته اند(بیمارستان فوق تخصصی اعصاب وروان۵۰۵).با همراهی  دکتر حسن حمید پور (در حال انجام).
 • بررسی شیوع خودکشی دربیماران بستری بخش اعصاب و روان ارتش(در حال انجام).
 • بررسی سازگاری زناشویی دربیماران بستری بخش اعصاب و روان ارتش(در حال انجام).

 

 

مطالب دیگر اساتید دانشگاهی علوم تربیتی و روانشناسی

الهام دهقانی

الهام دهقانی

 • اساتید دانشگاهی علوم تربیتی و روانشناسی
اطلاعات بیشتر
حامد حشمتی

حامد حشمتی

 • اساتید دانشگاهی علوم تربیتی و روانشناسی
اطلاعات بیشتر
حسن قاسم زاده

حسن قاسم زاده

 • اساتید دانشگاهی علوم تربیتی و روانشناسی
اطلاعات بیشتر
معصومه مژده

معصومه مژده

 • اساتید دانشگاهی علوم تربیتی و روانشناسی
اطلاعات بیشتر
نیما شاهین فر

نیما شاهین فر

 • اساتید دانشگاهی علوم تربیتی و روانشناسی
اطلاعات بیشتر
سید محمد حسینی

سید محمد حسینی

 • اساتید دانشگاهی علوم تربیتی و روانشناسی
اطلاعات بیشتر
امید صالحیان

امید صالحیان

 • اساتید دانشگاهی علوم تربیتی و روانشناسی
اطلاعات بیشتر
صالح شریف نسب

صالح شریف نسب

 • اساتید دانشگاهی علوم تربیتی و روانشناسی
اطلاعات بیشتر
پرستو حسن زاده

پرستو حسن زاده

 • اساتید دانشگاهی علوم تربیتی و روانشناسی
اطلاعات بیشتر
مرتضی پیری

مرتضی پیری

 • اساتید دانشگاهی علوم تربیتی و روانشناسی
اطلاعات بیشتر
جمشید محمدی

جمشید محمدی

 • اساتید دانشگاهی علوم تربیتی و روانشناسی
اطلاعات بیشتر
علیرضا محمدی

علیرضا محمدی

 • اساتید دانشگاهی علوم تربیتی و روانشناسی
اطلاعات بیشتر