ردیف نام فایل حجم فایل دانلود
1 لیست ارائه دروس 193 کیلوبایت دانلود
2 وضعیت منابع-نیمسال اول 98 کیلوبایت دانلود
3 وضعیت منابع-نیمسال دوم 114 کیلوبایت دانلود