ردیف نام فایل حجم فایل دانلود
1 لیست ارائه دروس 121 کیلوبایت دانلود
2 وضعیت منابع-نیمسال اول 109 کیلوبایت دانلود
3 وضعیت منابع-نیمسال دوم 149 کیلوبایت دانلود