بودجه بندی سوالات دروس تخصصی کنکور گروه علوم تجربی از سال ۹۱ تا سال ۹۶

بودجه بندی دورس  اختصاصی از سال ۹۱ الی سال ۹۶ کنکور گروه علوم  تجربی درچند سال اخیر را اینجا مشاهده و دانلود کنید.

دانلود

 

 

https://t.me/math_salar