داوطلبان غایب کنکور سراسری 96


بر اساس دستورالعمل کنکور ۹۵ داوطلبان غایب میتوانند در فرم انتخاب رشته ، کدرشته هایی که صرفا با سوابق تحصیل پذیرش می شود را انتخاب نمایند.


معدل کتبی داوطلبان ملاک انتخاب و پذیرش در کد رشته هایی است که صرفا با سوابق تحصیلی انجام می شود .

 این کد رشته ها در دفترچه انتخاب رشته مشخص است . و شامل رشته های روزانه ، نوبت دوم ( شبانه)، غیر انتفاعی و پیام نور است.