زمان ثبت نام کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور نوبت نوزدهم

 ثبت نام نوبت  نوزدهم کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور به زودی انجام می شود

تاریخ دقیق ثبت نام و انتشار دفترچه ارشد فراگیر پیام نور نوبت  نوزدهم  هنوز از طرف سازمان سنجش مشخص نشده است ولی آنچه که قطعی می باشد این است که ثبت نام در  نیمه دوم سال ۹۷ انجام خواهد شد